: Pomerania

leo, pomerania

Leo Pomerania

frida, pomerania

Frida

Enzo, pomerania

Enzo

Bella, pomerania

Bella

pomerania

Sombra

pomerania, pastor, alemán

Otto

Orson, Pomerania, naranja

Orson

Yeiko, Pomerania

Yeiko

luke, pomerania

Luke

pomerania

Fendi

pomerania blanco

Gucci

11/11