fbpx

: Perros razas medianas

Kiara, Kayla, Xena

Kiara y Kayla

Tor, Thais, mestizos

Tor y Thais

Budi, mestizo, adoptado

Budi

Rita Amparito, mestiza, adoptada

Rita Amparito

Neu, Marruchino, Spaniel, Bretón, gato

Neu y Marruchino 

Yuri, Perro, de, Agua, Español

Yuri

Ginny, Dálmata

Ginny

Albus, Samoyedo

Albus

kitty, border, collie, groot, gato

Kitty y Groot 

mamba, mestiza, border, collie, pastor

Mamba

10/81