: Border Collie Merle

eiko, border, collie

Eiko

bimba, border, collie

Bimba Loba

Border Collie Merle

Donna

3/3